Skulle du gjerne hatt mer plass? Da kan et tilbygg på din nåværende bolig være løsningen. Vi er behjelpelige med alt fra idé og frem til ferdigstilling av prosjekt. Vi kommer gjerne på befaring og hjelper deg å finne den beste løsningen for din bolig.

Når man snakker om å bygge ut på boligen, er det fort gjort å blande tilbygg og påbygg.

Tilbygg: Et tilbygg er en utvidelse av boligens grunnareal. Dette betyr at man bygger ut huset i bredden.

Påbygg: Et påbygg innebærer å fjerne eksisterende tak, for så å bygge på en ekstra etasje over boligen.

Valg av materialer spiller inn på prisen og vil dessuten ha mye å si for hvordan den nye etasjen blir å se ut, og kvaliteten på den nye etasjen. Det anbefales at du tar deg god tid for å planlegge innkjøpet av materialer. Ved å undersøke markedet grundig, kan du oppnå gode priser ved å ta i bruk tilbud eller kampanjer, og ved undersøke mulighetene for rabatt. Ofte får en gode rabatter dersom en lar entreprenøren ta seg av innkjøpet, eller ved å kjøpe inn materialer i større mengder.

Ønsker du Hjelp for tegning, tips eller pristilbud på prosjektet? Dere kan gjerne ta kontakt med oss for en uforpliktende Befaring.